(506) 26830001 / 22259801 USA: 1-800-297-4420

Weddings

Weddings 2003

Mike and Sharon

 • Mike and Sharon - February 1st , 2003
 • Mike and Sharon - February 1st , 2003
 • Mike and Sharon - February 1st , 2003

February 1st , 2003

Daniel and Alina

 • Daniel and Alina - March 16th , 2003
 • Daniel and Alina - March 16th , 2003
 • Daniel and Alina - March 16th , 2003

March 16th , 2003

Marco & Heidi

 • Marco & Heidi - January 25th , 2003
 • Marco & Heidi - January 25th , 2003
 • Marco & Heidi - January 25th , 2003

January 25th , 2003

Phil and April

 • Phil and April - March 23rd , 2003
 • Phil and April - March 23rd , 2003

 March 23rd , 2003

Mike and Jennifer

 • Mike and Jennifer - February 3rd , 2003
 • Mike and Jennifer - February 3rd , 2003
 • Mike and Jennifer - February 3rd , 2003

February 3rd , 2003

Close